Üç Nokta Kullanımı ve Örnekler: Nerelerde Kullanılır?

Üç nokta, yazılı ve sözlü iletişimde kullanılan bir noktalama işaretidir. Genellikle bir cümlede kesinti, düşünce tamamlanmamışlığı veya belirsizlik durumlarını ifade etmek için kullanılır. Örnekler arasında alıntıların kısaltılması, düşüncenin yarım bırakılması veya bir şeyin gizlenmesi yer alabilir. Üç noktanın kullanım alanları oldukça geniştir ve yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkar.

Üç nokta nerelerde kullanılır örnekler? Üç nokta işareti, yazılı ve sözlü iletişimde birçok farklı amaçla kullanılabilir. Öncelikle, alıntıların kısaltılması için üç nokta kullanılır. Bir metindeki uzun bir alıntıyı özetlemek veya gereksiz kısımları çıkarmak için üç nokta işareti kullanılabilir. Ayrıca, süspansiyon etkisi yaratmak için de üç nokta kullanılabilir. Bir cümleyi tamamlamadan bırakarak okuyucunun düşünceye devam etmesini sağlamak mümkündür. Üç nokta ayrıca, bilgi eksikliğini ifade etmek veya bir cümleyi tamamlamadan bırakarak bir düşüncenin yarım olduğunu göstermek için de kullanılabilir. Özetlemek gerekirse, üç nokta işareti yazılı ve sözlü iletişimde alıntıların kısaltılması, süspansiyon etkisi yaratma ve bilgi eksikliğini ifade etme gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Üç nokta, bir cümlede anlamı vurgulamak veya bir düşünceyi tamamlamak için kullanılır.
Üç nokta, alıntı yapılan metindeki bazı kısımların atlandığını göstermek için kullanılır.
Bir yazıda üç nokta kullanarak bir düşüncenin yarım bırakıldığı ifade edilebilir.
Üç nokta, bir konuşmanın veya yazının sonunda belirsizlik veya süreklilik hissi uyandırır.
Bir metinde üç nokta kullanarak bir düşüncenin devam edeceği ima edilebilir.
 • Bir paragrafta üç nokta, bir düşüncenin kesintiye uğradığını göstermek için kullanılabilir.
 • Bir metinde üç nokta, bir konuşmanın aralıklarla devam ettiğini ifade edebilir.
 • Bir yazıda üç nokta, bir düşüncenin yavaşça sonlandığını belirtmek için kullanılabilir.
 • Bir alıntıda üç nokta, orijinal metindeki bazı kısımların çıkarıldığını göstermek için kullanılır.
 • Bir cümlede üç nokta, bir düşüncenin belirsiz veya düşünceli bir şekilde sonlandığını ifade edebilir.

Üç nokta nedir ve nerelerde kullanılır?

Üç nokta, bir cümle içinde bir düşüncenin tamamlanmadığını veya bir ifadenin devam edeceğini göstermek için kullanılan noktalama işaretidir. Genellikle bir cümledeki bir kelime veya ifadeyi vurgulamak, süreci uzatmak veya bir düşünceyi tamamlamadan bırakmak için kullanılır. Örneğin, “Bugün hava çok güzel… ” şeklinde bir cümlede üç nokta, konuşmacının düşüncesini tamamlamadan bir süre daha devam edeceğini gösterir.

Üç Noktanın Anlamı Nerelerde Kullanılır?
Suspayı temsil eder ve cümledeki düşüncenin devam edeceğini gösterir. Öykülerde, alıntılarda ve bazı yazılı metinlerde kullanılır.
Açıklama veya düşüncenin tamamlanmadığını ifade eder. Görüşmelerde, mesajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında kullanılır.
Yarım bırakılan bir cümleyi tamamlamak için kullanılır. Yazılı metinlerde, şiirlerde ve tiyatro oyunlarında kullanılır.

Üç nokta nasıl yazılır ve nasıl kullanılır?

Üç nokta yazarken, aralarında boşluk bırakmadan üç adet nokta işareti (…) kullanılır. Bu noktalama işareti, cümlenin sonunda veya ortasında kullanılabilir. Cümle tamamlanmadan önce veya sonrasında bir duraksama olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Ayrıca, alıntılarda bazı kısımların atlandığını göstermek için de kullanılabilir.

 • Üç nokta (…) karakteri, HTML dilinde “hellip” kodu ile temsil edilir.
 • Üç nokta, bir yazıda kesintiye uğrayan, devamı olan veya eksik olan bir kısmı ifade etmek için kullanılır.
 • Üç nokta aynı zamanda bir metinden gereksiz veya uzun olan kısımları çıkararak kısaltma yapmak için de kullanılabilir.

Üç nokta hangi durumlarda kullanılmaz?

Üç nokta, her cümlede veya her durumda kullanılmamalıdır. Özellikle resmi yazılarda veya akademik metinlerde sınırlı bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, üç nokta yerine daha uygun bir noktalama işareti kullanmak gerekebilir. Örneğin, bir cümlede tamamlanmamış bir düşünceyi ifade etmek için daha uygun olan noktalama işaretleri kullanılabilir.

 1. İki nokta üst üste kullanıldığında
 2. Bir cümle içinde veya bir konuşmada tamamlanmamış bir düşünceyi ifade etmek istediğimizde
 3. Bir cümlede bir şeyin eksik olduğunu ya da bir şeyin belirsiz olduğunu ifade etmek istediğimizde
 4. Bir alıntı yaparken orijinal metinden bir bölüm atladığımızda
 5. Bir cümleye vurgu yapmak için sonuna üç nokta koyduğumuzda

Üç nokta örnekleri nelerdir?

Üç nokta, birçok farklı durumda kullanılabilir. Örneğin, alıntı yaparken bazı kısımları atlamak için kullanılabilir. Ayrıca, bir hikayede gerilimi artırmak veya okuyucunun düşünce sürecini tamamlamadan bırakmak için de kullanılabilir. Üç noktanın kullanımına örnek olarak şu cümleler verilebilir: “Hayat… her zaman planladığımız gibi gitmez.” veya “Bu sorunun cevabı çok basit değil…”.

İfade Tamamlama Açıklama
“Merhaba, nasılsınız…” Üç nokta kullanılarak cümle tamamlanmamış ve karşı tarafa bir soru veya cevap beklendiği belirtilmiştir.
“Eve gittiğinde…” Üç nokta kullanılarak cümle yarım bırakılmış ve sonucun tahmin edilmesi veya merak uyandırılması amaçlanmıştır.
“Bir şeyler hissediyorum…” Üç nokta kullanılarak cümledeki duygu veya düşüncenin tam olarak ifade edilmediği, karşısındakine anlam çıkarması için ipucu verildiği belirtilmiştir.

Üç nokta ne anlama gelir?

Üç nokta, bir cümledeki düşüncenin tamamlanmadığını veya ifadenin devam edeceğini gösterir. Bu noktalama işareti, konuşmacının veya yazarın düşüncesini tamamlamadan bıraktığını veya bir duraksama olduğunu belirtir. Okuyucuya düşünce sürecini tamamlamak veya sonucu kendisinin çıkarmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Üç nokta, bir cümlede kesintiye, bitmemişliğe veya bir düşüncenin yarıda bırakıldığına işaret eder.

Üç nokta nasıl okunur?

Üç nokta, bir cümle içindeki düşüncenin tamamlanmadığını veya ifadenin devam edeceğini belirtmek için kullanılan bir noktalama işaretidir. Okurken, üç nokta yerine bir duraksama olduğunu ve cümlenin tamamlanmadığını anlamak önemlidir. Bu noktalama işareti, okuyucuya düşünce sürecini tamamlamak veya sonucu kendisinin çıkarmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Üç nokta, “nokta nokta nokta” şeklinde okunur ve bir metinde bir şeyin eksik olduğunu veya bir düşüncenin devam ettiğini ifade eder.

Üç nokta hangi dillerde kullanılır?

Üç nokta, Türkçe başta olmak üzere birçok dilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi birçok farklı dilde de üç nokta kullanılır. Ancak, her dilin yazım kurallarına göre kullanımı ve anlamı farklılık gösterebilir.

1. Türkçe

Üç nokta, Türkçe dilinde genellikle cümlelerin kesintiye uğradığını veya tamamlanmadığını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda bir düşüncenin devam edeceğini belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin: “Benim düşüncelerim… Neyse, önemli değil.”

2. İngilizce

Üç nokta, İngilizce dilinde “ellipsis” olarak adlandırılır ve bir cümledeki kelimelerin veya düşüncenin eksik olduğunu veya bir şeyin daha söyleneceğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “I love you so much, but…”

3. Fransızca

Üç nokta, Fransızca dilinde “points de suspension” olarak adlandırılır ve bir cümlenin tamamlanmadığını veya bir düşüncenin devam edeceğini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Je ne sais pas… Peut-être demain.”